מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל הספריה הלאומית
כתבי יד סרוקים
English  
 
 
תנ"ך. ספרד, 1341
ms. Heb 1401
     
  תיאור      
תורה נביאים וכתובים. ספרד 1341

תורה נביאים וכתובים עם ניקוד וטעמים.

כתב-יד על קלף. סרגוסה, 1341. 3 כרכים, 204, 206, 53 דף, 215X155 מ"מ. כתיבה ספרדית מרובעת. שני טורים בעמוד.

במקום המיועד בדרך כלל למסורה מועתק כאן, במיקרוגרפיה היוצרת קווי מיתאר לדגמים גיאומטריים דקורטיביים, "ס' השרשים" לר' דוד קמחי, אותיות א'-מ'. המשך החיבור מופיע בכרך נפרד. בעבר היו שני חלקי התנ"ך והמשכו של ס' השרשים – כרך אחד.

קולופון (כרך ב, 206ב): "נשלם תהלה לאל עולם בחודש שבט שנת חמשת אלפים ומאה ואחת לבריאת עולם למנינו במדינת סרקסטה וכתבתיו לעצמי אני עזרא בר' משה נר"ו בן אלעזאר[!] המקום יזכני ולזרעי להגות ולקיים מה שכתוב ...".

כה"י מקושט בפאר. לרוב ספרי התנ"ך תיבות פתיחה בזהב ובצבעים על רקע לוחיות המעוטרות בתשלובות פיליגרן בסגול ואדום. מסגרות זהב מעוטרות לסופי ספרים וסכום פסוקיהם. הקולופון נתון בתוך מסגרת בצורת שער בעל שתי קשתות גותיות שבראשן שושניות, בצבעי אדום, כחול וכסף.

סדר נביאים אחרונים – ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו, תרי עשר. סדר כתובים – רות, תהלים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, איכה, דניאל, אסתר, עזרא, נחמיה, דברי הימים – כמו במס' בבא בתרא (י"ד ע"ב).

מעזבון ד"ר ישועה שאמי, מתנת בנותיו מרים קוטב מירושלים וסוזן רוזיל מסן פרנציסקו, 1946.

כתב היד


למהדורה דיגיטלית של יצירה זו הקש כאן:
כרך א: תורה ונביאים ראשונים כרך א: תורה ונביאים ראשונים
כרך ב: נביאים אחרונים וכתובים כרך ב: נביאים אחרונים וכתובים
כרך ג: המשך ספר השרשים לרד"ק כרך ג: המשך ספר השרשים לרד


צילומי כתב היד הם בפורמט DjVu. כדי לראות את הצילומים חובה להתקין את תוכנת הצפיה.
להורדה חינם של התוכנה הקש כאן: לחץ להורדת תוכנת הצפיה

ביבליוגרפיה

ילון, חנוך. "תורה נביאים כתובים כתב-יד ירושלים", קרית ספר, ל"ב (תשי"ז) 97-111.