חזרה לעמוד הבית - עתונות עברית היסטורית 


עיתונות עברית היסטורית ממחצית המאה ה- 19 ותחילת המאה ה- 20.

העיתונות העברית בראשיתה מהווה מקור ראשוני בעל חשיבות עליונה לחקר תולדות היישוב בארץ והנעשה בקהילות היהודיות בתפוצות, והיא שופכת אור גם על תחיית השפה העברית והתפתחות הכתיבה העיתונאית העברית. האתר הוא כלי עזר חשוב למורים ולתלמידים, בכל הגילאים, היכולים ללמוד באופן בלתי אמצעי, מרתק ומלהיב אודות התקופה.

הספריה הלאומית, בהכירה את מרכזיותם של העיתונים ולנוכח העובדה כי רבים מבקשים לעיין בחוברות המתפוררות השמורות באולמות הקריאה, ראתה חשיבות רבה בהעלאתם המלאה של העיתונים לאתר הספריה ופתיחתם לקהל הרחב בארץ ובעולם.

ערך מוסף של מפעל זה הוא הצלת העיתונים המתבלים משימוש רב ומפגעי הזמן, ויצירת עותק שלם של כל עיתון מתחילתו ועד סופו. חוברות העיתונים הן ברובן מאוסף הספריה הלאומית. לצורך השלמתו של פרויקט זה אותרו חוברות נוספות בספריות אחרות ובאוספים פרטיים. רשימה של חוברות חסרות

בשלב זה הועלו 6 עיתונים מרכזיים:
"הלבנון", יצא לאור בשנים 1863-1886 בירושלים, פריס, מינכן ולונדון. 770 חוברות, כ- 7,200 עמודים.
"המגיד", יצא לאור בשנים 1856-1903 בגרמניה, פולין ואוסטריה. 2,265 חוברות, כ- 19,500 עמודים.
"חבצלת", יצא לאור בשנים 1863-1911 בירושלים. 1,860 חוברות, כ- 14,200 עמודים.
"הצפירה" יצא לאור בשנים 1862-1931 בורשה ובברלין. 8,600 חוברות, כ- 42,000 עמודים.
"המליץ" יצא לאור בשנים 1860-1904 באודיסה וסנט-פטרסבורג. 5,600 חוברות, כ- 33,000 עמודים.

"הצבי/האור/השקפה", יצא לאור בשנים 1884-1914, בירושלים. 2,534 חוברות, כ- 12,600 עמודים.

לכל עיתון מפתח תאריכים לפי לוח אזרחי ולפי לוח עברי, וכן לפי מספרי כרך וחוברת.
 
כמו כן, לעיתונים "הלבנון", "המגיד" ו"חבצלת", ניתן לבצע חיפוש לפי מחברים ונושאים (נושאי ארץ ישראל בלבד) במפתח שנעשה בעבר ע"י "יד יצחק בן צבי" והועלה לאינטרנט במסגרת מפעל זה.

לעיתונים "הצבי", "הצפירה"  ו"המליץ" לא קיים מפתח נושאי. עם זאת, לחלק מן החוברות יש מפתחות מערכת הנמצאים גם הם באתר.

הקבצים נסרקו ברזולוציה גבוהה המאפשרת הגדלה של הפרטים הקטנים ביותר. לצורך צפייה בצילומי העיתונים נעשה שימוש בתוכנה מבוססת ג'אווה, viewONE, המאפשרת צפייה נוחה ומדוקדקת בעמודים, כולל הגדלה, שליטה בבהירות התמונה, הדפסה נוחה ועוד. לחץ כאן אם אתה נתקל בקשיים בהפעלת התוכנה.


תודתינו לספריות ולבעלי האוספים אשר תרמו להצלחת מפעל זה:
יד יצחק בן צבי, ירושלים
מוסד הרב קוק, ירושלים
אוסף דוד סופר, לונדון
הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים
National Library of New Zealand, Papers Past project
Mendel Gottesman Library, Yeshiva University
IDC Publishers, the Netherlands
Dorot Jewish Division, The New York Public Library
Klau Library, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Cincinnati


אתר זה הוא חלק ממפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, במסגרתו הועלו לאתר הספריה אוספי הכתובות, אוסף המפות העתיקות של ירושלים, כתבי יד של המשנה והתלמוד , ארכיון אלברט איינשטיין, ומבחר מארכיון הצליל הלאומי.

 

חזרה לעמוד ראשי | מידע למשתמש | צור קשרבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל
Jewish National and University Library, David and Fela Shapell Family Digitization Project