הצבי    השקפה    האור
 

 

 

מלבד ידיעות על הנעשה בארץ ישראל ובעולם, נאבק העיתון  בישוב הישן ובערכיו, התעמת עם הנהגת עדות הספרדים והאשכנזים, ותמך בהחדרת ערכי הישוב החדש, הציונות והחייאת השפה העברית. אליעזר בן יהודה קיווה להשתמש בעיתון לצורך הפצת השפה העברית, ובעיתון התפרסמו חידושי לשון רבים וכן "קטעים מתוך ספר מילים גדול בסדר חדש" שהיוו התשתית למילונו העתידי של אליעזר בן יהודה. כמו כן, פורסמו בעיתון מאמרים בנושא היסטוריה וגיאוגרפיה של ארץ ישראל וכן תרגומים של ספרות זרה לעברית. החל משנת 1897 הופיע מדור מיוחד בשם "האכר היהודי", שהוקדש לעבודת האדמה ולחקלאות והפך אחר כך לשבועון עצמאי.


עוד על עיתון "הצבי" עוד על העיתון: הערך "הצבי/האור" מתוך לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע עשרה, מוסד ביאליק ואוני' ת"א
עוד על עיתון "הצבי" עוד על העיתון: הערך "ספר האור" מתוך לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע עשרה, מוסד ביאליק ואוני' ת"א

עיתון עברי בעריכת אליעזר בן יהודה שיצא לאור בירושלים בין 1884 ל- 1914, עיתים כשבועון עיתים כדו שבועון ועיתים כיומון. מאוקטובר 1890 עד מאי 1893 יצא בשם "האור" ומעליו נכתב "הוספה להצבי", אבל היה זה למעשה ניסיון לשנות את שם העיתון במסגרת הרשיון מהשלטונות שהיה על שם "הצבי" (רשיון של יצחק הירשנזון). ממאי 1893 עד אפריל 1901 הופיע העיתון שוב בשם "הצבי". בין השנים 1902 ו- 1908 חלה הפסקה בהוצאת העיתון ובמקומו יצא לאור העיתון "השקפה" (בן יהודה הוציא עיתון נפרד בשם זה המיועד ליהודי חו"ל בשנים 1896-1900). החלפת השם נעוצה כנראה בקשיים שנתקל העורך בן יהודה הן עם הצנזורה התורכית והן עם הצנזורה הרוסית שלא התירה לעיתים את הכנסתו לרוסיה. בספטמבר 1908 חזר העיתון להופיע בשם "הצבי" עד אוקטובר 1910, אז החליף את שמו שוב ל"האור".
עורך העיתון היה מחדש הלשון העברית אליעזר בן יהודה, למעט זמן קצר שבו היה יחיאל מיכל פינס. כן השתתפו בעיתון רבים ממשכילי הישוב הישן ומאנשי הישוב החדש וכן חמדה, אשתו השניה של בן יהודה ובנו איתמר בן אב"י.

הצבי/האור
1884 - 1901, 1908 - 1914

מפתח לפי לוח אזרחי מפתח לפי לוח עברי מפתח לפי כרך וחוברת

השקפה, 1896 - 1908
מפתח לפי לוח אזרחי מפתח לפי לוח עברי מפתח לפי כרך וחוברת

ספר האור 1890

ספר האור

מידע טכני לשימוש באתר

 

חזרה לעמוד ראשי | מידע למשתמש | צור קשרבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל
Jewish National and University Library, David and Fela Shapell Family Digitization Project