English הסברים טכניים לשימוש באתר אודות האתר
חבצלת
הלבנון
המגיד
הצפירה
אולם הקריאה ב"בית נאמן" ברחוב החבשים בירושלים, משכנו של בית הספרים הלאומי בשנות העשרים

חזרה לעמוד ראשי | מידע למשתמש | צור קשר


לאתר האוניברסיטה העברית

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

Jewish National and University Library, David and Fela Shapell Family Digitization Project