אוצר כתבי יד תלמודיים
 

 

מבוא כללי לכתבי היד


חכמי ישראל שלמדו תלמוד בימים שקודם לדפוס למדו אותו מספרים שהועתקו ביד (כתבי יד). ספרים אלה לא היה אחד שהיה דומה בכל לחברו. וההבדלים האלה שבין כתבי היד משתקפים בצורה בולטת בחיבורי המפרשים והפוסקים הראשונים.

כל מי שחפץ להכיר את התלמוד כהווייתו - ובלשונו המקורית - חייב אפוא לשאוף להגיע לנוסחים הקדומים שעמדו לפני רבותינו ולדלג על מאות שנים בהם הגיהו שיפצו ו"תיקנו" את נוסח התלמוד, כל אחד לפי דעתו.

יתר על כן, צורתו של התלמוד - או נכון יותר צורותיו - כפי שהן משתקפות בכתבי היד, משמרות עדיין הדים מימים קדומים, ימים שהרצו את התלמוד על פה. ריבוי הנוסחאות ואופי השינויים שבין מסורות כתבי היד, מלמדים על החופש שהיה בידי מוסרי התלמוד הראשונים שמסרוהו בישיבותיהם על פה.

גם לאחר שהועלה התלמוד על הכתב (תהליך שהחל כנראה במאה השמינית) עוד חלו בו שינויים, חלקם טעיות העתקה חלקם תיקוני חכמים וסופרים.

המחקר מעלה שיש התאמה בין מרכזי התורה ובין ענפי כתבי היד. כך למשל כתבי יד שמוצאם בספרד מתאימים לרוב למסורת הלימוד של חכמי ספרד (כרי"ף, רמב"ם, רמב"ן ותלמידיהם). וכיוצא בזה ספרי אשכנז מתאימים למסורת הלימוד של רש"י ובית מדרשו.

העושר והגוון הרב שבנוסחאות נעלמו באחת, עם העלאת התלמוד על מכבש הדפוס. כתבי היד העתיקים שנשתמרו - אלה שניצלו מפגעי הזמן ומהשמדה מכוונת - שמורים כיום בספריות ברחבי העולם ואינם בהישג ידם של הלומדים. לפיכך, נאספו באוצרו של המכון לכתבי יד עבריים שבספריה הלאומית בירושלים, במשך עשרות שנים, צילומים של כתבי יד עבריים מכל העולם, ובהם רוב כתבי היד של הספרות התלמודית.

הטכנולוגיה החדשה מאפשרת כיום ללומד להגיע אל דמות כתב היד כצורתו משולחן עבודתו בלחיצת מקש. כתבי היד המוצגים באתר, צולמו מחדש - רובם מהמקור - בצילומים איכותיים שנעשו במיוחד למפעל זה.

מעתה, האוצרות השמורים בכתבי היד אינם עוד נחלתם של חוקרים ומומחים בלבד, והם מוצעים בזה בפני כל שוחר תרבות ישראל.

 

תיאור כתב יד קאופמן של המשנה

תיאור כתבי היד של התלמוד

'כתבי-יד תלמודיים' - פרופ' יעקב זוסמן

'תרומתם של כתבי היד לחקר התלמוד' - פרופ' דוד רוזנטל

 
 

 

משנה | תלמוד בבלי | אודות כתבי היד | אודות האתר

Back to Home Page

 

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

Hebrew University of Jerusalem

החוג לתלמוד

מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל

האוניברסיטה העברית בירושלים

תנאי שימוש

צור קשר