To the Hebrew Homepage To the Hebrew Homepage
 

אודות הספריה

תנאי שימוש

כל המידע בעמודים אלה (פרט למקרים בהם מצוין אחרת) נמצא במסגרת זכויות היוצרים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.
שאלות בענייני זכויות יוצרים (פרט לאוסף המפות כלהלן).

סוגיות בעלות וזכויות שימוש באוסף המפות ע"ש ערן לאור:
המפות המקוריות המוצגות באתר זה שייכות לאוסף המפות ע"ש ערן לאור בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. אתר האינטרנט "מפות עתיקות של ירושלים" שייך לפי חוק זכויות יוצרים לספריה ולמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
שימוש בתמונות, כמו גם הכפלתן ושעתוקן, חלקית או בשלמותן, במתכונת אלקטרונית או בהדפסה על נייר מוגבל לשימוש פרטי, מחקרי או מדעי בלבד. במקרה של שימוש בחומר יש לציין את מקורו כדלקמן:

"בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מפעל הדיגיטציה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל, אוסף המפות ע"ש ערן לאור והמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, מפעל ערים היסטוריות".

המבקשים להשתמש או להשיג עותקים של מפות בפורמט אלקטרוני לצורך שימוש מסחרי צריכים לקבל רשות בכתב מבעלי הזכויות.

בדבר פרטים יש לפנות למחלקת המפות בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.